06 August 2009

Draft teks ucapan KKPI - Seluruh penggerak memegang amanah seperti berikut:

Bismillahirahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KKPI merupakan pertemuan tahunan yang menghimpunkan ratusan pimpinan pelajar Islam di seluruh negeri selangor untuk dikursuskan. Kumpulan sasar kursus ialah pelajar tingkatan empat (4) yang merupakan pelapis kepada kepimpinan masa hadapan sekolah. Menyedari potensi raksaksa yang terdapat pada kelompok ini, PEPIAS mengambil inisiatif untuk menganjurkan kursus ini bagi membangkit dan menggerakkan semula jiwa khalifatullah yang terdapat dalam diri setiap peserta.

Disebalik kekeliruan umat yang mengandalkan pelbagai versi kepimpinan Islam, KKPI telah menetapkan bahawa syarat utama menjadi seorang pemimpin Islam ialah Taqwa. Tiada pengawal terbaik bagi setiap manusia melainkan ia berasa dirinya sentiasa diperhatikan Allah samada dalam keadaan terang atau tersembunyi. Inilah mekanisma paling ampuh bagi melahirkan pemimpin yang amanah, adil, berani dan berkata benar.

KKPI juga bermatlamat menyedarkan peserta akan peri hebatnya potensi yang dimiliki oleh umat Islam. PEPIAS melihat bahawa salah satu punca umat ditindas dan berada dalam kehinaan pada hari ini adalah kerana umat sendiri tidak mengenali diri dan kemampuannya. Padahal Umat Islam tidak pernah dapat dikalahkan.

Dari Suhaib r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

“Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin; yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, karena (ia mengetahui) bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena (ia mengetahui) bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya.” (HR. Muslim)


Bagi memastikan fungsi sebagai khalifatullah dapat berjalan dengan baik, umat haruslah dipersiapkan dengan beberapa kemahiran asas agar umat tidak berlaku zalim. Untuk itu, peserta bakal diperkemaskan dengan kemahiran asas pengurusan program supaya mereka dapat menganjurkan apa jua program apabila pulang ke sekolah masing-masing. Pengurusan yang efektif dan tersusun sangat dititik beratkan oleh Islam. Ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud;

"Sesungguhnya Allah amat menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur umpama bangunan yang tersusun kukuh" (Ash-Shaff:4)


Sebagai penutup, PEPIAS mengucapkan ribuan terima kasih buat seluruh peserta, pihak sekolah dan kesemua pihak yang memberi kepercayaan untuk melibatkan diri dalam kursus ini secara langsung atau tidak langsung. Hakikatnya pilihan kita telah ditakdirkan oleh Allah jua. Segala kelemahan kami dahulukan dengan maaf dan akan diperbaiki dari masa ke semasa. Bagi seluruh warga penggerak KKPI, jalankanlah tanggungjawab dengan amanah dan penuh iltizam. Hanya balasan Allah yang kita dambakan.

Akhirannya, marilah bersama dengan seluruh warga PEPIAS merendah diri memohon pertolongan dari Allah S.W.T dan bertawakal pada-Nya moga usaha kerdil menganjurkan KKPI ini dapat membantu agama-Nya agar kembali tertegak tinggi dimuka bumi ini.

Assalamualaikum wrbt.

No comments:

Jumlah Pengunjung