13 May 2009

USRAH PEPIAS PUSAT

Tarikh / Hari : 18 Feb 2009 / Rabu
Tempat : SEKRETARIAT PEPIAS, Kg. Changkat
Buku : Golongan yang Tercicir (Fathy Yakan)
Tajuk : Bab 2 – Sebab-sebab Keciciran (1-Sebab yang Berhubung dengan
Gerakan)
Isi :
1. Kelemahan sudut Tarbiyah:
• Fokus gerakan lebih kepada bidang lain berbanding tarbiyyah.
• Kalaulah tidak disedari perkara ini dan tidak segera diperbaiki, maka ia
pasti akan jatuh kerana sifat Iman itu kadang kala bertambah dan kadang kala
berkurang.
• Maksud firman Allah:

”Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mu’min
supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah
ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentera langit dan bumi dan adaalh Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (al-Fath: 4)

“Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya.”
(al-Muddathir: 31)
• Maksud sabda Rasulullah:

“Sesungguhnya iman yang berada di dalam hati kamu menjadi lusuh seperti
lusuhnya pakaian. Oleh itu mohonkanlah dari Allah supaya Dia memperbaharui
iman di dalam hati kamu.” (Diriwayatkan oleh al-Tabrani dan al-Hakim)

• Oleh itu mahu tidak mahu, anggota harakah (jundiyah/qiyadah) perlu mengikuti
tarbiyah biar betapa sibuk atau dalam apa jua keadaan sekalipun.

2. Tidak meletakkan seseorang di tempat yang sesuai:
• Tahu keupayaan anggota, kecenderungan, kebolehan dan titik kekuatan dan
kelemahan mereka.
• Dengan itu, program dapat dijalankan mengikut kemampuan dan kaedah serta
dasar yang dipelajari serta menepati perencanaan.
• Tidak menilai kelayakan seseorang melalui sifat luaran semata.

• Soalan : cara yang sesuai dalam mengenalpasti keupayaan dan kecenderungan
ahli?
Jawapan :
i. Melalui ujian personaliti diri
ii. Nilai daripada sudut kekuatan, kemampuan dan kejujuran

3. Tidak membahagikan kerja kepada anggota:
• Sesungguhnya kejayaan sesuatu gerakan dalam member tugas kepada anggotanya
adalah merupakan permulaan kejayaan.
• Setiap anggota gerakan mestilah merasa bertanggungjawab, aktif dan tidak
mengambil kira kerja dan kedudukannya.
• Diumpamakan seperti penggunaan batu-bata di dalam pembinaan yang berbeza
ukurannya tetapi apabila siap ia menjadi bangunan yang kemas dan kuat. (^_^)

4. Tidak mengambil berat hal ahli:
• Sesungguhnya hubungan yang diwajibkan oleh Islam ke atas kumpulan orang
Islam supaya bersatu dalam pemikirn, rohani dan perasaan hendaklah dirasakan
seperti laksana satu badan.
• Maksud sabda Rasulullah:

“Bandingan orang mu’min dalam kasih sayang dan kasihan belas mereka antara
satu sama lain sama seperti satu tubuh yang apabila salah satu anggotanya
mengaduh sakit maka seluruh anggota yang lain turut berjaga malam dan
merasai sakit .” (Diriwayatkan oleh Muslim)

• Sesuatu gerakan Islamiyyah yang berjaya mengeratkan tali persaudaraan kerana
Allah akan berjaya mnyelesaikan banyak masalah yang dihadapi olehnya dan
juga oleh ahli-ahlinya.

5. Tidak menyelesaikan persoalan dengan segera:
• Segera memahami persoalan dan masalah yang timbul.
• Kajian menunujukkan bahawa kelembapan dalam menyelesaikan masalah dalam
gerakan disebabkan oleh:
i. Kelemahan pucuk pimpinan yang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan.
ii. Kelemahan pentadbiran yang memberi ruang kepada kemunculan masalah
dan tidak memberi kuasa menyelesaikan masalah kepada pihak berwajib.
iii. Kerana luasnya program sehingga pihak pimpinan tidak dapat
menyempurnakan keperluan kerja yang pelbagai.

6. Pertikaian dalaman:
• Sebab berlaku pertikaian dalaman:
i. Kelemahan pimpinan yang tidak berjaya kuasai barisan dn tidak dapat
membuat keputusan.
ii. Campurtangan daripada pihak luar yang beretujuan menimbulkan fitnah.
iii. Perlumbaan mendapatkan nama dan kedudukan.
iv. Tidak mengikut dasar/prinsip yang telah ditetapkan kerana
kepentingan peribadi.
v. Tidak ada kerja/program.

7. Pimpinan tidak layak:
• Kelemahan pimpinan dan tidak mempunyai pimpinan yang menguasai dan mengawal
barisan di kesemua peringkat dan suasana.

• Faktor kelemahan pimpinan:
i. Kurang kemampuan berfikir dan kepimpinan tidak dapat memenuhi
kehendak pemikiran ahli.
ii. Kelemahan dalam kebolehan mentadbir.

• Sifat yang perlu ada pada pimpinan:
i. Mengenali dakwah
. bergerak bersama dan tidak berseorangan
. sentiasa berhubung dengan penggerak/ahli
. tahu masalah dan pemikiran

ii. Mengenali diri
. Tahu kelemahan dan memperbaikinya serta menyubur kekuatan
. Menitikberatkan ilmu
. Kenali tokoh-tokoh pemimpin Islam

iii. Mengambil berat tentang ahli

iv. Teladan yang baik

v. Pandangan yang mantap
. Kepercayaan ahli datang daripada tindakan yang segera dan tepat
serta dapat menyelesaikan masalah dalam semua suasana
. Maksud sabda Rasulullah: “Sesungguhnya Allah kasih kepada
penglihatan yang tajam ketika berlaku kesamaran dan Allah
sukakan ‘aql yang sempurna yang dapat menahan serangan nafsu.”

vi. Keazaman yang kuat

vii. Daya tarikan semulajadi

viii. Penuh yakin
. Harapan tidak boleh diletakkan di bawah konkongan perasaan tetapi
setanding dengan ‘aql dan takdir.

No comments:

Jumlah Pengunjung