14 September 2010

KESAN ZINA DAN RIBA

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda;

"Jika muncul zina dan riba di sebuah negeri bererti mereka telah menghalalkan seksa Allah bagi diri mereka."

(Diriwayatkan Al-Hakim)


Zina adalah gambaran tentang kerosakan kehidupan sosial dan akhlak, manakala riba adalah gambaran kejatuhan sistem kehidupan serta ekonomi. Maka, marilah kita bersama kembali kepada cara hidup yang disyorkan Islam dan diperintahkan Allah s.w.t. Firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 50 yang bermaksud;

"Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah? Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah."

No comments:

Jumlah Pengunjung