24 February 2012

HusnuzzonLOA: LOA ACCORDING TO QURAN AND HADIST

HusnuzzonLOA: LOA ACCORDING TO QURAN AND HADIST: by: Jumala Multazam In Islam world, this thing has been expressed 14 last centuries, taught openly to all people explicitly, even command...

1 comment:

--a-- said...

Firman Allah: Aku akan bersama dengan sangkaan hambaKu kepadaKu, maka hendaklah dia berprasangka dengan apa yang dia inginkan ( yakni: BUKAN dengan apa yang dia risaukan atau khuatirkan) ~ Hadis Qudsi Riwayat Thabbarani dan Al-Hakam.

Jumlah Pengunjung